- 12%
XOÀI CHÍN • NASTY CUSH MAN • Salt Nicotine (30ml) by NASTY E-JUICE
NASTY E JUICE - Salt - 30ml - Mỹ

XOÀI CHÍN • NASTY CUSH MAN • Salt Nicotine (30ml) by NASTY E-JUICE

280.000₫ 320.000₫
XOÀI CHÍN • NASTY CUSH MAN • Salt Nicotine (30ml) by NASTY E-JUICE
- 12%
LÝ CHUA ĐEN • NASTY BAD BLOOD • Salt Nicotine (30ml) by NASTY E-JUICE
NASTY E-JUICE - Salt - 30ml - Mỹ

LÝ CHUA ĐEN • NASTY BAD BLOOD • Salt Nicotine (30ml) by NASTY E-JUICE

280.000₫ 320.000₫
LÝ CHUA ĐEN • NASTY BAD BLOOD • Salt Nicotine (30ml) by NASTY E-JUICE
- 12%
CHANH LEO • NASTY BALLIN PASSION KILLA • Salt Nicotine (30ml) by NASTY E-JUICE
NASTY E-JUICE - Salt - 30ml - Mỹ

CHANH LEO • NASTY BALLIN PASSION KILLA • Salt Nicotine (30ml) by NASTY E-JUICE

280.000₫ 320.000₫
CHANH LEO • NASTY BALLIN PASSION KILLA • Salt Nicotine (30ml) by NASTY E-JUICE
- 14%
SỮA CHUA DÂU PHÔ MAI • THE MYTH VAPOR JUPITER • Freebase (60ml) by The Myth Vapor
THE MYTH VAPOR - freebase - 60ml - mỹ

SỮA CHUA DÂU PHÔ MAI • THE MYTH VAPOR JUPITER • Freebase (60ml) by The Myth Vapor

300.000₫ 350.000₫
SỮA CHUA DÂU PHÔ MAI • THE MYTH VAPOR JUPITER • Freebase (60ml) by The Myth Vapor
SỮA CHUA DÂU PHÔ MAI • THE MYTH VAPOR JUPITER • Freebase (60ml) by The Myth Vapor
- 19%
Lê Chanh Martini • CIRCLE PEAR MARTINI • Salt Nic 30ml by CIRCLE
Lê Chanh Martini • CIRCLE PEAR MARTINI • Salt Nic 30ml by CIRCLE
- 11%
CARAMEL MUỐI • SALTED CARAMEL D21 • Salt nicotine (30ml) by DISTRICT ONE 21
DISTRICT ONE 21 - Salt - 30ml - Mỹ

CARAMEL MUỐI • SALTED CARAMEL D21 • Salt nicotine (30ml) by DISTRICT ONE 21

400.000₫ 450.000₫
CARAMEL MUỐI • SALTED CARAMEL D21 • Salt nicotine (30ml) by DISTRICT ONE 21
- 22%
THUỐC LÁ KEM BẠC HÀ  • MINT CREAM TOBACCO • Freebase (60ml) by WHITE NOTE
WHITE NOTE - freebase - 60ml - Mỹ

THUỐC LÁ KEM BẠC HÀ • MINT CREAM TOBACCO • Freebase (60ml) by WHITE NOTE

350.000₫ 450.000₫
THUỐC LÁ KEM BẠC HÀ  • MINT CREAM TOBACCO • Freebase (60ml) by WHITE NOTE
- 11%
THUỐC LÁ VANILLA • VANILLA TOBACCO • Freebase (60ml) by WHITE NOTE
WHITE NOTE - freebase - 60ml - Mỹ

THUỐC LÁ VANILLA • VANILLA TOBACCO • Freebase (60ml) by WHITE NOTE

400.000₫ 450.000₫
THUỐC LÁ VANILLA • VANILLA TOBACCO • Freebase (60ml) by WHITE NOTE