FREEBASE không lạnh
có những loại vị bánh, ngậy, trái cây, kẹo... không có chất tạo the trong đó nên sẽ cho hương vị trầm hơn.

BÁNH DONUT, VANI TRỨNG SỮA • VAPE ORENDA GONUST • FREEBASE by FIVE PAWNS
BÁNH DONUT, VANI TRỨNG SỮA • VAPE ORENDA GONUST • FREEBASE by FIVE PAWNS
KEM DÂU • THE PLUME ROOM: STRAWBERRY & CREAM • FREEBASE by FIVE PAWNS
KEM DÂU • THE PLUME ROOM: STRAWBERRY & CREAM • FREEBASE by FIVE PAWNS
BÁNH NƯỚNG VIỆT QUẤT • FLAVACO CARTEL BLUEBERRY CRUMBLE PIE • Freebase (60ML)
BÁNH NƯỚNG VIỆT QUẤT • FLAVACO CARTEL BLUEBERRY CRUMBLE PIE • Freebase (60ML)
SỮA DÂU • MYLK STRAWBERRY • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
BREWELL VAPORY - 100ml - freebase - Mỹ

SỮA DÂU • MYLK STRAWBERRY • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY

400.000₫
SỮA DÂU • MYLK STRAWBERRY • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
KEM DỨA • SWIRLY PINEAPPLE • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
BREWELL VAPORY - 100ml - freebase - Mỹ

KEM DỨA • SWIRLY PINEAPPLE • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY

400.000₫
KEM DỨA • SWIRLY PINEAPPLE • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
SỮA TRÀ XANH • MYLK GREEN TEA • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
BREWELL VAPORY - 100ml - freebase - Mỹ

SỮA TRÀ XANH • MYLK GREEN TEA • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY

400.000₫
SỮA TRÀ XANH • MYLK GREEN TEA • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
SỮA CARAMEL HẠNH NHÂN • MYLK CARAMEL ALMOND • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
SỮA CARAMEL HẠNH NHÂN • MYLK CARAMEL ALMOND • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
SỮA DƯA LƯỚI • MYLK MELON • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
BREWELL VAPORY - 100ml - freebase - Mỹ

SỮA DƯA LƯỚI • MYLK MELON • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY

400.000₫
SỮA DƯA LƯỚI • MYLK MELON • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
SỮA CHUỐI • MYLK BANANA • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
BREWELL VAPORY - 100ml - freebase - Mỹ

SỮA CHUỐI • MYLK BANANA • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY

400.000₫
SỮA CHUỐI • MYLK BANANA • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
SỮA NGUYÊN CHẤT • MYLK ORIGINAL • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
BREWELL VAPORY - 100ml - freebase - Mỹ

SỮA NGUYÊN CHẤT • MYLK ORIGINAL • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY

400.000₫
SỮA NGUYÊN CHẤT • MYLK ORIGINAL • Freebase (100ml) by BREWELL VAPORY
- 14%
SỮA CHUA DÂU PHÔ MAI • THE MYTH VAPOR JUPITER • Freebase (60ml) by The Myth Vapor
THE MYTH VAPOR - freebase - 60ml - mỹ

SỮA CHUA DÂU PHÔ MAI • THE MYTH VAPOR JUPITER • Freebase (60ml) by The Myth Vapor

300.000₫ 350.000₫
SỮA CHUA DÂU PHÔ MAI • THE MYTH VAPOR JUPITER • Freebase (60ml) by The Myth Vapor
SỮA CHUA DÂU PHÔ MAI • THE MYTH VAPOR JUPITER • Freebase (60ml) by The Myth Vapor
Bánh táo ướp Caramel • TARTE TATIN • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
CURIEUX E-LIQUIDES - 60ml - Freebase - Pháp

Bánh táo ướp Caramel • TARTE TATIN • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES

500.000₫
Bánh táo ướp Caramel • TARTE TATIN • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
Bánh táo ướp Caramel • TARTE TATIN • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
Dâu, thanh long • LICORNE • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
CURIEUX E-LIQUIDES - 60ml - Freebase - Pháp

Dâu, thanh long • LICORNE • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES

500.000₫
Dâu, thanh long • LICORNE • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
Dâu, thanh long • LICORNE • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
Bánh Baba rượu Rhum • BABA AU RHUM • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
CURIEUX E-LIQUIDES - 60ml - Freebase - Pháp

Bánh Baba rượu Rhum • BABA AU RHUM • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES

500.000₫
Bánh Baba rượu Rhum • BABA AU RHUM • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
Bánh Baba rượu Rhum • BABA AU RHUM • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
Bánh Tiramisu • TIRAMISU • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
CURIEUX E-LIQUIDES - 60ml - Freebase - Pháp

Bánh Tiramisu • TIRAMISU • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES

500.000₫
Bánh Tiramisu • TIRAMISU • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
Đào, mâm xôi, kem vani • PECHE MELBA • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
CURIEUX E-LIQUIDES - 60ml - Freebase - Pháp

Đào, mâm xôi, kem vani • PECHE MELBA • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES

500.000₫
Đào, mâm xôi, kem vani • PECHE MELBA • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
Đào, mâm xôi, kem vani • PECHE MELBA • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
Trứng sữa dừa • PHOENIX • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
CURIEUX E-LIQUIDES - 60ml - Freebase - Pháp

Trứng sữa dừa • PHOENIX • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES

500.000₫
Trứng sữa dừa • PHOENIX • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
Trứng sữa dừa • PHOENIX • Freebase (60ml) by CURIEUX E-LIQUIDES
BÁNH BÔNG LAN KEM SỮA • BUTTERMILK PIE • Freebase (60ml) by PRIMITIVE VAPOR
BÁNH BÔNG LAN KEM SỮA • BUTTERMILK PIE • Freebase (60ml) by PRIMITIVE VAPOR
THUỐC LÁ VANI • CORE VANILLA TOBACCO Freebase (120ml) by DINNER LADY
THUỐC LÁ VANI • CORE VANILLA TOBACCO Freebase (120ml) by DINNER LADY