ĐẦU ĐỐT - ATOMIZER
là một thiết bị có chứa coil để wick bông, và buồng chứa dầu, khi lấy năng lượng từ thân máy, đầu đốt sẽ sinh nhiệt và có nhiệm vụ đốt cháy, hóa hơi tinh dầu từ lỏng thành khói. Đầu đốt trên thị trường có nhiều loại khác nhau như RTA, RDA, RDTA và các đầu đốt cho thiết bị pod gọi là RBA.

Đầu Tank Unione Pnm by OXVA
OXVA - 4ml~5ml

Đầu Tank Unione Pnm by OXVA

500.000₫
Đầu Tank Unione Pnm by OXVA
Đầu Tank Unione Pnm by OXVA
Đầu Tank Unione Pnm by OXVA
Đầu Tank Unione Pnm by OXVA
BP MODS PIONEER DOTRBA by DOVPO
DOVPO - rba

BP MODS PIONEER DOTRBA by DOVPO

1.000.000₫
BP MODS PIONEER DOTRBA by DOVPO
BP MODS PIONEER DOTRBA by DOVPO
BP MODS PIONEER DOTRBA by DOVPO
BP MODS PIONEER DOTRBA by DOVPO
NXG POD by EHPRO - 50MG (1.5ML)
EHPRO - 1.5ml - 50mg

NXG POD by EHPRO - 50MG (1.5ML)

45.000₫
NXG POD by EHPRO - 50MG (1.5ML)
NXG POD by EHPRO - 50MG (1.5ML)
NXG POD by EHPRO - 50MG (1.5ML)
NXG POD by EHPRO - 50MG (1.5ML)
BISHOP MTL RTA by AMBITION MODS
AMBISTIONS MODS - rta - single coil

BISHOP MTL RTA by AMBITION MODS

Liên hệ
BISHOP MTL RTA by AMBITION MODS
BISHOP MTL RTA by AMBITION MODS
BISHOP MTL RTA by AMBITION MODS
BISHOP MTL RTA by AMBITION MODS
RTA ROULLETE by ACROSS VAPE
ACROSS VAPE - rta - single coil

RTA ROULLETE by ACROSS VAPE

1.600.000₫
RTA ROULLETE by ACROSS VAPE
RTA ROULLETE by ACROSS VAPE
RTA ROULLETE by ACROSS VAPE
RTA ROULLETE by ACROSS VAPE