Danh mục này gồm các linh kiện thay thế và tiêu hao khi sử dụng Vape hay Pod.

OCC ORION 2 MESH COIL by LVE VAPOR
LVE - mesh coil

OCC ORION 2 MESH COIL by LVE VAPOR

80.000₫
OCC ORION 2 MESH COIL by LVE VAPOR
OCC ORION 2 MESH COIL by LVE VAPOR
TANK MỘT LẦN GEMM DISPOSABLE TANK by FREEMAX
FREEMAX - 1.5 Ω - 5ml

TANK MỘT LẦN GEMM DISPOSABLE TANK by FREEMAX

120.000₫
TANK MỘT LẦN GEMM DISPOSABLE TANK by FREEMAX
TANK MỘT LẦN GEMM DISPOSABLE TANK by FREEMAX
TANK MỘT LẦN GEMM DISPOSABLE TANK by FREEMAX
TANK MỘT LẦN GEMM DISPOSABLE TANK by FREEMAX
Cloudflask Mesh Coil by Aspire
ASPIRE - mesh coil

Cloudflask Mesh Coil by Aspire

100.000₫
Cloudflask Mesh Coil by Aspire
Cloudflask Mesh Coil by Aspire
Cloudflask Mesh Coil by Aspire
Đầu pod dotPod Nano cartridge by dotMod
DOTMOD - 2ml - mesh coil

Đầu pod dotPod Nano cartridge by dotMod

120.000₫
Đầu pod dotPod Nano cartridge by dotMod
Đầu pod dotPod Nano cartridge by dotMod
Đầu pod dotPod Nano cartridge by dotMod
Đầu pod rỗng Gotek Cartridge by Aspire
ASPIRE - 0.8Ω - mesh coil - 4.5ml

Đầu pod rỗng Gotek Cartridge by Aspire

90.000₫
Đầu pod rỗng Gotek Cartridge by Aspire
Đầu pod vị Gotek by Aspire
ASPIRE - mesh coil - 0.8 Ω - 5ml

Đầu pod vị Gotek by Aspire

100.000₫
Đầu pod vị Gotek by Aspire
Đầu pod vị Gotek by Aspire
Đầu pod vị Gotek by Aspire
Đầu pod vị Gotek by Aspire
ĐẦU POD VILTER PRO CARTRIDGE BY ASPIRE
ASPIRE - 2ml - 1.2Ω

ĐẦU POD VILTER PRO CARTRIDGE BY ASPIRE

90.000₫
ĐẦU POD VILTER PRO CARTRIDGE BY ASPIRE
Vilter PB - Sạc dự phòng Power Bank cho Vilter
Vilter PB - Sạc dự phòng Power Bank cho Vilter
Vilter PB - Sạc dự phòng Power Bank cho Vilter
Vilter PB - Sạc dự phòng Power Bank cho Vilter
Vilter PB - Sạc dự phòng Power Bank cho Vilter
Đầu rỗng Feelin X cartridge by Nevoks
Đầu rỗng Feelin X cartridge by Nevoks
Đầu rỗng Feelin X cartridge by Nevoks
Buồng rỗng dotAIO v2 Tank
DOTMOD - 2ml

Buồng rỗng dotAIO v2 Tank

400.000₫
Buồng rỗng dotAIO v2 Tank
Đầu rỗng dotStick tank by dotMod
Đầu rỗng dotStick tank by dotMod
ĐẦU POD RỖNG FLEXUS Q by ASPIRE
ASPIRE - 2ml

ĐẦU POD RỖNG FLEXUS Q by ASPIRE

100.000₫
ĐẦU POD RỖNG FLEXUS Q by ASPIRE
Occ UNIPLUS COILS by OXVA
OXVA - mesh coil

Occ UNIPLUS COILS by OXVA

80.000₫
Occ UNIPLUS COILS by OXVA
Occ UNIPLUS COILS by OXVA
Occ UNIPLUS COILS by OXVA
ĐẦU POD VINCI CARTRIDGE by VOOPOO
VOOPOO - mesh coil - 2ml

ĐẦU POD VINCI CARTRIDGE by VOOPOO

80.000₫
ĐẦU POD VINCI CARTRIDGE by VOOPOO
OCC FLEXUS AF MESH COIL by ASPIRE
ASPIRE - mesh coil

OCC FLEXUS AF MESH COIL by ASPIRE

70.000₫
OCC FLEXUS AF MESH COIL by ASPIRE
OCC FLEXUS AF MESH COIL by ASPIRE
Coil Fused Clapton 28/38
no brand

Coil Fused Clapton 28/38

40.000₫
Coil Fused Clapton 28/38
Coil Fused Clapton 26/38
no brand

Coil Fused Clapton 26/38

40.000₫
Coil Fused Clapton 26/38
Coil Alien ĐB Special 28/38
no brand

Coil Alien ĐB Special 28/38

100.000₫
Coil Alien ĐB Special 28/38
Coil Alien ĐB Special 30/38
no brand

Coil Alien ĐB Special 30/38

100.000₫
Coil Alien ĐB Special 30/38