SALT NICOTINE không lạnh
có những loại vị bánh, ngậy, trái cây, kẹo... không có chất tạo the trong đó nên sẽ cho hương vị trầm hơn.

KEM DÂU • THE PLUME ROOM: STRAWBERRY & CREAM • SALT NIC by FIVE PAWNS
KEM DÂU • THE PLUME ROOM: STRAWBERRY & CREAM • SALT NIC by FIVE PAWNS
TRÀ ĐEN • P.O.E.T: SWEET BLACK TEA • FREEBASE by FIVE PAWNS
FIVE PAWNS - Salt - 30ml - Mỹ

TRÀ ĐEN • P.O.E.T: SWEET BLACK TEA • FREEBASE by FIVE PAWNS

380.000₫
TRÀ ĐEN • P.O.E.T: SWEET BLACK TEA • FREEBASE by FIVE PAWNS
KEM DỨA • SWIRLY PINEAPPLE • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory
BREWELL VAPORY - Salt - 30ml - Mỹ

KEM DỨA • SWIRLY PINEAPPLE • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory

350.000₫
KEM DỨA • SWIRLY PINEAPPLE • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory
SỮA DÂU • MYLK STRAWBERRY • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory
BREWELL VAPORY - Salt - 30ml - Mỹ

SỮA DÂU • MYLK STRAWBERRY • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory

350.000₫
SỮA DÂU • MYLK STRAWBERRY • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory
SỮA DƯA LƯỚI • MYLK MELON • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory
BREWELL VAPORY - Salt - 30ml - Mỹ

SỮA DƯA LƯỚI • MYLK MELON • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory

350.000₫
SỮA DƯA LƯỚI • MYLK MELON • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory
SỮA CHUỐI • MYLK BANANA • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory
BREWELL VAPORY - Salt - 30ml - Mỹ

SỮA CHUỐI • MYLK BANANA • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory

350.000₫
SỮA CHUỐI • MYLK BANANA • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory
SỮA NGUYÊN CHẤT • MYLK ORIGINAL • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory
SỮA NGUYÊN CHẤT • MYLK ORIGINAL • Salt Nic (30ml) by Brewell Vapory
BÁNH BÔNG LAN KEM SỮA • BUTTERMILK PIE • Salt Nic (30ml) by PRIMITIVE VAPOR
BÁNH BÔNG LAN KEM SỮA • BUTTERMILK PIE • Salt Nic (30ml) by PRIMITIVE VAPOR
BÁNH BÔNG LAN BƠ • BUTTERCAKE • Salt Nic (30ml) by PRIMITIVE VAPOR
BÁNH BÔNG LAN BƠ • BUTTERCAKE • Salt Nic (30ml) by PRIMITIVE VAPOR
TRỨNG SỮA • CORE VANILLA CUSTARD • Salt Nicotine (30ml) by DINNER LADY
TRỨNG SỮA • CORE VANILLA CUSTARD • Salt Nicotine (30ml) by DINNER LADY
THUỐC LÁ VIỆT QUẤT • BLEWBACCO • Salt Nic (30ml) by THE STEAM FACTORY.
THUỐC LÁ VIỆT QUẤT • BLEWBACCO • Salt Nic (30ml) by THE STEAM FACTORY.
BẠC HÀ DƯA HẤU DÂU • SOMA • SALT NIC (30ml) by FRISCO VAPOR
BẠC HÀ DƯA HẤU DÂU • SOMA • SALT NIC (30ml) by FRISCO VAPOR