SALT NICOTINE lạnh
là những loại tinh dầu có chất tạo the trong đó, cho cảm giác sảng khoái và kích thích khi hút.

DÂU LẠNH • STEAMWORKS STRAWBERRY ICE • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

DÂU LẠNH • STEAMWORKS STRAWBERRY ICE • SALT NIC 60ML

350.000₫
DÂU LẠNH • STEAMWORKS STRAWBERRY ICE • SALT NIC 60ML
ỔI LẠNH • STEAMWORKS GUAVA ICE • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

ỔI LẠNH • STEAMWORKS GUAVA ICE • SALT NIC 60ML

350.000₫
ỔI LẠNH • STEAMWORKS GUAVA ICE • SALT NIC 60ML
KEM KHOAI MÔN • STEAMWORKS TARO ICE • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

KEM KHOAI MÔN • STEAMWORKS TARO ICE • SALT NIC 60ML

350.000₫
KEM KHOAI MÔN • STEAMWORKS TARO ICE • SALT NIC 60ML
CHUỐI LẠNH • STEAMWORKS BANANA ICE • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

CHUỐI LẠNH • STEAMWORKS BANANA ICE • SALT NIC 60ML

350.000₫
CHUỐI LẠNH • STEAMWORKS BANANA ICE • SALT NIC 60ML
XOÀI LẠNH • STEAMWORKS MANGO ICE • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

XOÀI LẠNH • STEAMWORKS MANGO ICE • SALT NIC 60ML

350.000₫
XOÀI LẠNH • STEAMWORKS MANGO ICE • SALT NIC 60ML
MÃNG CẦU, KIWI • DADDY'S JUICE NO 15 • SALT NIC 30ML
MÃNG CẦU, KIWI • DADDY'S JUICE NO 15 • SALT NIC 30ML
MĂNG CỤT, ỔI • DADDY'S JUICE NO 14 • SALT NIC 30ML
MĂNG CỤT, ỔI • DADDY'S JUICE NO 14 • SALT NIC 30ML
TRÀ OOLONG NHO • DADDY'S JUICE NO 12 • SALT NIC 30ML
TRÀ OOLONG NHO • DADDY'S JUICE NO 12 • SALT NIC 30ML
TÁO, KIWI, DƯA GANG • ANKH KHEPRI • Salt Nic 30ml
TÁO, KIWI, DƯA GANG • ANKH KHEPRI • Salt Nic 30ml
KẸO GUM XOÀI, CAM • ANKH RA • Salt Nic 30ml
ANKH VAPOR - 30ml - Salt

KẸO GUM XOÀI, CAM • ANKH RA • Salt Nic 30ml

320.000₫
KẸO GUM XOÀI, CAM • ANKH RA • Salt Nic 30ml
ĐÀO, LÊ • ANKH BASTET • Salt Nic 30ml
ANKH VAPOR - 30ml - Salt

ĐÀO, LÊ • ANKH BASTET • Salt Nic 30ml

320.000₫
ĐÀO, LÊ • ANKH BASTET • Salt Nic 30ml
VIỆT QUẤT, ĐÀO TRẮNG • ANKH ANUBIS • Salt Nic 30ml
VIỆT QUẤT, ĐÀO TRẮNG • ANKH ANUBIS • Salt Nic 30ml
DÂU, CHUỐI, THANH LONG • ANKH AMUN • Salt Nic 30ml
DÂU, CHUỐI, THANH LONG • ANKH AMUN • Salt Nic 30ml