SALT NICOTINE lạnh
là những loại tinh dầu có chất tạo the trong đó, cho cảm giác sảng khoái và kích thích khi hút.

ỔI CHANH LEO • BUSHOU NOBUNAGA • Salt Nicotine 30ml
ỔI CHANH LEO • BUSHOU NOBUNAGA • Salt Nicotine 30ml
DƯA GANG VẢI • BUSHOU HIDEYOSHI • Salt Nicotine 30ml
DƯA GANG VẢI • BUSHOU HIDEYOSHI • Salt Nicotine 30ml
CAM TÁO • BUSHOU KENSHIN • Salt Nicotine 30ml
CAM TÁO • BUSHOU KENSHIN • Salt Nicotine 30ml
SỮA CHUA XOÀI • BUSHOU MASAMUNE • Salt Nicotine 30ml
SỮA CHUA XOÀI • BUSHOU MASAMUNE • Salt Nicotine 30ml
DƯA HẤU MÂM XÔI • BUSHOU HANZO • Salt Nicotine 30ml
DƯA HẤU MÂM XÔI • BUSHOU HANZO • Salt Nicotine 30ml
DÂU TÂY • FLAVACO CARTEL BROOKLYN • Salt Nic (30ml)
Flavaco Cartel - 30ml - salt - anh

DÂU TÂY • FLAVACO CARTEL BROOKLYN • Salt Nic (30ml)

350.000₫
DÂU TÂY • FLAVACO CARTEL BROOKLYN • Salt Nic (30ml)
CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Salt Nic (30ml)
Flavaco Cartel - 30ml - salt - anh

CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Salt Nic (30ml)

350.000₫
CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Salt Nic (30ml)
DƯA LƯỚI MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Salt Nic (30ml)
Flavaco Cartel - 30ml - salt - anh

DƯA LƯỚI MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Salt Nic (30ml)

350.000₫
DƯA LƯỚI MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Salt Nic (30ml)
DÂU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE STRAWBERRY • Salt Nicotine (30ml) by AXIOCORE CORPORATION
DÂU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE STRAWBERRY • Salt Nicotine (30ml) by AXIOCORE CORPORATION
XOÀI LẠNH • FROZEN FRUITY ICED SWEET MANGO • Salt Nic (30ml)
FROZEN FRUITY - 30ml - salt - mỹ

XOÀI LẠNH • FROZEN FRUITY ICED SWEET MANGO • Salt Nic (30ml)

350.000₫
XOÀI LẠNH • FROZEN FRUITY ICED SWEET MANGO • Salt Nic (30ml)
XOÀI CHANH LEO • FROZEN FRUITY ICED MANGO PASSION FRUIT • Salt Nic (30ml)
XOÀI CHANH LEO • FROZEN FRUITY ICED MANGO PASSION FRUIT • Salt Nic (30ml)