POD ĐÓNG - CLOSED POD
Pod đóng - closed pod
là những thiết bị pod kết hợp giữa pod châm dầu và pod một lần, cụ thể, thân pod đóng sẽ sạc được như pod châm dầu, nhưng không thể châm dầu, mà phải thay đầu cartridge có sẵn tinh dầu, hương vị và cảm giác hút pod đóng khá giống pod một lần. 

POD ĐÓNG - CLOSED POD
Pod đóng - closed pod
là những thiết bị pod kết hợp giữa pod châm dầu và pod một lần, cụ thể, thân pod đóng sẽ sạc được như pod châm dầu, nhưng không thể châm dầu, mà phải thay đầu cartridge có sẵn tinh dầu, hương vị và cảm giác hút pod đóng khá giống pod một lần. 

ĐẦU POD VỊ NEXI ONE by ASPIRE
ASPIRE - 1.6Ω - 1.2ml

ĐẦU POD VỊ NEXI ONE by ASPIRE

60.000₫
ĐẦU POD VỊ NEXI ONE by ASPIRE
NEXI ONE by ASPIRE
ASPIRE - 3.6V - 60mAh

NEXI ONE by ASPIRE

280.000₫
NEXI ONE by ASPIRE
NEXI ONE by ASPIRE
NEXI ONE by ASPIRE
NEXI ONE by ASPIRE
GOTEK X II by ASPIRE
ASPIRE - 800mAh - 3.6V

GOTEK X II by ASPIRE

400.000₫
GOTEK X II by ASPIRE
GOTEK X II by ASPIRE
GOTEK X II by ASPIRE
GOTEK X II by ASPIRE
- 29%
GOTEK S by ASPIRE
ASPIRE - 650mAh - 3.6V

GOTEK S by ASPIRE

250.000₫ 350.000₫
GOTEK S by ASPIRE
GOTEK S by ASPIRE
GOTEK S by ASPIRE
GOTEK S by ASPIRE
Đầu pod vị Gotek by Aspire
ASPIRE - mesh coil - 0.8 Ω - 5ml

Đầu pod vị Gotek by Aspire

100.000₫
Đầu pod vị Gotek by Aspire
Đầu pod vị Gotek by Aspire
Đầu pod vị Gotek by Aspire
Đầu pod vị Gotek by Aspire