SALT NICOTINE
Salt nicotine 
là trạng thái tự nhiên mà nicotin có trong lá thuốc. Salt nicotine ổn định hơn nhiều và không dễ bay hơi như dạng freebase. Các nics muối cũng mất nhiệt độ cao hơn để hóa hơi và các ion không dễ dàng di chuyển đến các thụ thể nicotine trong cơ thể bạn. Nhờ Axit benzoic, salt nicotine nicotin bốc hơi ở nhiệt độ thấp hơn cũng như giảm nồng độ pH trong muối nicotin, giúp cổ họng đỡ cảm giác gắt và nicotine dễ hấp thụ hơn giống như nicotine gốc tự do.

CHUỐI, XOÀI, CAM • BUSHOU TAKEDA • Salt Nicotine 30ml
CHUỐI, XOÀI, CAM • BUSHOU TAKEDA • Salt Nicotine 30ml
CHANH LỰU • CABALLO POMEGRANATE LEMON • Salt Nic 30ML
CHANH LỰU • CABALLO POMEGRANATE LEMON • Salt Nic 30ML
DƯA GANG, BƠ • CABALLO AVOCADO HONEYDEW • Salt Nic 30ML
DƯA GANG, BƠ • CABALLO AVOCADO HONEYDEW • Salt Nic 30ML
SỮA CHUA CHANH LEO • DADDY'S JUICE NO 4 • SALT NIC 30ML
SỮA CHUA CHANH LEO • DADDY'S JUICE NO 4 • SALT NIC 30ML
DƯA HẤU VẢI • DADDY'S JUICE MR ZERO • SALT NIC 30ML
DƯA HẤU VẢI • DADDY'S JUICE MR ZERO • SALT NIC 30ML
ỔI VẢI • DADDY'S JUICE NO 9 • SALT NIC 30ML
S&SL Vapor - salt - 30ml

ỔI VẢI • DADDY'S JUICE NO 9 • SALT NIC 30ML

320.000₫
ỔI VẢI • DADDY'S JUICE NO 9 • SALT NIC 30ML
MĂNG CỤT DÂU • DADDY'S JUICE NO 8 • SALT NIC 30ML
MĂNG CỤT DÂU • DADDY'S JUICE NO 8 • SALT NIC 30ML
CHANH LEO ĐÀO • DADDY'S JUICE NO 7 • SALT NIC 30ML
CHANH LEO ĐÀO • DADDY'S JUICE NO 7 • SALT NIC 30ML
ĐÀO MĂNG CỤT • DADDY'S JUICE NO 6 • SALT NIC 30ML
ĐÀO MĂNG CỤT • DADDY'S JUICE NO 6 • SALT NIC 30ML
DỨA XOÀI ĐÀO • DADDY'S JUICE NO 5 • SALT NIC 30ML
DỨA XOÀI ĐÀO • DADDY'S JUICE NO 5 • SALT NIC 30ML
SỮA CHUỐI • DADDY'S JUICE NO 3 • SALT NIC 30ML
SỮA CHUỐI • DADDY'S JUICE NO 3 • SALT NIC 30ML
XOÀI CHANH • DADDY'S JUICE NO 2 • SALT NIC 30ML
S&SL Vapor - salt - 30ml

XOÀI CHANH • DADDY'S JUICE NO 2 • SALT NIC 30ML

320.000₫
XOÀI CHANH • DADDY'S JUICE NO 2 • SALT NIC 30ML
VIỆT QUẤT MÂM XÔI • DADDY'S JUICE NO 1 • SALT NIC 30ML
VIỆT QUẤT MÂM XÔI • DADDY'S JUICE NO 1 • SALT NIC 30ML
Trà Bí Đao • Bushou Tessen • Salt Nicotine 30ml
Trà Bí Đao • Bushou Tessen • Salt Nicotine 30ml
Trà Quất, Mật Ong • Bushou Kunai • Salt Nicotine 30ml
Trà Quất, Mật Ong • Bushou Kunai • Salt Nicotine 30ml