SALT NICOTINE
Salt nicotine 
là trạng thái tự nhiên mà nicotin có trong lá thuốc. Salt nicotine ổn định hơn nhiều và không dễ bay hơi như dạng freebase. Các nics muối cũng mất nhiệt độ cao hơn để hóa hơi và các ion không dễ dàng di chuyển đến các thụ thể nicotine trong cơ thể bạn. Nhờ Axit benzoic, salt nicotine nicotin bốc hơi ở nhiệt độ thấp hơn cũng như giảm nồng độ pH trong muối nicotin, giúp cổ họng đỡ cảm giác gắt và nicotine dễ hấp thụ hơn giống như nicotine gốc tự do.

DÂU LẠNH • STEAMWORKS STRAWBERRY ICE • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

DÂU LẠNH • STEAMWORKS STRAWBERRY ICE • SALT NIC 60ML

350.000₫
DÂU LẠNH • STEAMWORKS STRAWBERRY ICE • SALT NIC 60ML
ỔI LẠNH • STEAMWORKS GUAVA ICE • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

ỔI LẠNH • STEAMWORKS GUAVA ICE • SALT NIC 60ML

350.000₫
ỔI LẠNH • STEAMWORKS GUAVA ICE • SALT NIC 60ML
KEM KHOAI MÔN • STEAMWORKS TARO ICE • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

KEM KHOAI MÔN • STEAMWORKS TARO ICE • SALT NIC 60ML

350.000₫
KEM KHOAI MÔN • STEAMWORKS TARO ICE • SALT NIC 60ML
DƯA HẤU • STEAMWORKS WATERMELON • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

DƯA HẤU • STEAMWORKS WATERMELON • SALT NIC 60ML

350.000₫
DƯA HẤU • STEAMWORKS WATERMELON • SALT NIC 60ML
CHUỐI LẠNH • STEAMWORKS BANANA ICE • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

CHUỐI LẠNH • STEAMWORKS BANANA ICE • SALT NIC 60ML

350.000₫
CHUỐI LẠNH • STEAMWORKS BANANA ICE • SALT NIC 60ML
XOÀI LẠNH • STEAMWORKS MANGO ICE • SALT NIC 60ML
SteamWorks - salt - 60ml - ANH

XOÀI LẠNH • STEAMWORKS MANGO ICE • SALT NIC 60ML

350.000₫
XOÀI LẠNH • STEAMWORKS MANGO ICE • SALT NIC 60ML
VIỆT QUẤT MÂM XÔI • STEAMWORKS BLUE RAZZ • SALT NIC 60ML
VIỆT QUẤT MÂM XÔI • STEAMWORKS BLUE RAZZ • SALT NIC 60ML
MÃNG CẦU, KIWI • DADDY'S JUICE NO 15 • SALT NIC 30ML
MÃNG CẦU, KIWI • DADDY'S JUICE NO 15 • SALT NIC 30ML
MĂNG CỤT, ỔI • DADDY'S JUICE NO 14 • SALT NIC 30ML
MĂNG CỤT, ỔI • DADDY'S JUICE NO 14 • SALT NIC 30ML
TRÀ OOLONG NHO • DADDY'S JUICE NO 12 • SALT NIC 30ML
TRÀ OOLONG NHO • DADDY'S JUICE NO 12 • SALT NIC 30ML
TÁO, KIWI, DƯA GANG • ANKH KHEPRI • Salt Nic 30ml
TÁO, KIWI, DƯA GANG • ANKH KHEPRI • Salt Nic 30ml
KẸO GUM XOÀI, CAM • ANKH RA • Salt Nic 30ml
ANKH VAPOR - 30ml - Salt

KẸO GUM XOÀI, CAM • ANKH RA • Salt Nic 30ml

320.000₫
KẸO GUM XOÀI, CAM • ANKH RA • Salt Nic 30ml
ĐÀO, LÊ • ANKH BASTET • Salt Nic 30ml
ANKH VAPOR - 30ml - Salt

ĐÀO, LÊ • ANKH BASTET • Salt Nic 30ml

320.000₫
ĐÀO, LÊ • ANKH BASTET • Salt Nic 30ml
VIỆT QUẤT, ĐÀO TRẮNG • ANKH ANUBIS • Salt Nic 30ml
VIỆT QUẤT, ĐÀO TRẮNG • ANKH ANUBIS • Salt Nic 30ml
DÂU, CHUỐI, THANH LONG • ANKH AMUN • Salt Nic 30ml
DÂU, CHUỐI, THANH LONG • ANKH AMUN • Salt Nic 30ml