SALT NICOTINE
Salt nicotine 
là trạng thái tự nhiên mà nicotin có trong lá thuốc. Salt nicotine ổn định hơn nhiều và không dễ bay hơi như dạng freebase. Các nics muối cũng mất nhiệt độ cao hơn để hóa hơi và các ion không dễ dàng di chuyển đến các thụ thể nicotine trong cơ thể bạn. Nhờ Axit benzoic, salt nicotine nicotin bốc hơi ở nhiệt độ thấp hơn cũng như giảm nồng độ pH trong muối nicotin, giúp cổ họng đỡ cảm giác gắt và nicotine dễ hấp thụ hơn giống như nicotine gốc tự do.

CHUỐI, CỐM • BUSHOU TOKUGAWA • Salt Nicotine 30ml
CHUỐI, CỐM • BUSHOU TOKUGAWA • Salt Nicotine 30ml
ỔI CHANH LEO • BUSHOU NOBUNAGA • Salt Nicotine 30ml
ỔI CHANH LEO • BUSHOU NOBUNAGA • Salt Nicotine 30ml
DƯA GANG VẢI • BUSHOU HIDEYOSHI • Salt Nicotine 30ml
DƯA GANG VẢI • BUSHOU HIDEYOSHI • Salt Nicotine 30ml
CAM TÁO • BUSHOU KENSHIN • Salt Nicotine 30ml
CAM TÁO • BUSHOU KENSHIN • Salt Nicotine 30ml
SỮA CHUA XOÀI • BUSHOU MASAMUNE • Salt Nicotine 30ml
SỮA CHUA XOÀI • BUSHOU MASAMUNE • Salt Nicotine 30ml
DƯA HẤU MÂM XÔI • BUSHOU HANZO • Salt Nicotine 30ml
DƯA HẤU MÂM XÔI • BUSHOU HANZO • Salt Nicotine 30ml
CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Salt Nic (30ml)
Flavaco Cartel - 30ml - salt - anh

CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Salt Nic (30ml)

350.000₫
CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Salt Nic (30ml)
DƯA LƯỚI MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Salt Nic (30ml)
Flavaco Cartel - 30ml - salt - anh

DƯA LƯỚI MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Salt Nic (30ml)

350.000₫
DƯA LƯỚI MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Salt Nic (30ml)
DÂU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE STRAWBERRY • Salt Nicotine (30ml) by AXIOCORE CORPORATION
DÂU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE STRAWBERRY • Salt Nicotine (30ml) by AXIOCORE CORPORATION
XOÀI LẠNH • FROZEN FRUITY ICED SWEET MANGO • Salt Nic (30ml)
FROZEN FRUITY - 30ml - salt - mỹ

XOÀI LẠNH • FROZEN FRUITY ICED SWEET MANGO • Salt Nic (30ml)

350.000₫
XOÀI LẠNH • FROZEN FRUITY ICED SWEET MANGO • Salt Nic (30ml)