LÔ HỘI • ZAP AISU ALOE VERA • SALT NIC (30ml) by ZAP! JUICE
LÔ HỘI • ZAP AISU ALOE VERA • SALT NIC (30ml) by ZAP! JUICE
ỔI • ZAP AISU PINK GUAVA • Salt nicotine (10ml) (20mg) by ZAP JUICE
ỔI • ZAP AISU PINK GUAVA • Salt nicotine (10ml) (20mg) by ZAP JUICE
LÔ HỘI • ZAP AISU ALOE VERA • Salt nicotine (10ml) (20mg) by ZAP JUICE
LÔ HỘI • ZAP AISU ALOE VERA • Salt nicotine (10ml) (20mg) by ZAP JUICE
LATTE DỪA • ZAP COCONUT LATTE • Salt nicotine (10ml) (20mg) by ZAP JUICE
LATTE DỪA • ZAP COCONUT LATTE • Salt nicotine (10ml) (20mg) by ZAP JUICE