FREEBASE lạnh
là những loại tinh dầu có chất tạo the trong đó, cho cảm giác sảng khoái và kích thích khi hút.

CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Freebase (60ML)
Flavaco Cartel - freebase - 60ml - ANH

CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Freebase (60ML)

380.000₫
CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Freebase (60ML)
DƯA MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Freebase (60ML)
Flavaco Cartel - freebase - 60ml - ANH

DƯA MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Freebase (60ML)

380.000₫
DƯA MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Freebase (60ML)
DÂU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE STRAWBERRY • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
DÂU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE STRAWBERRY • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
DƯA GANG LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE HONEYDEW • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
DƯA GANG LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE HONEYDEW • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
DƯA GANG LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE HONEYDEW • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
VẢI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE LYCHEE • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
VẢI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE LYCHEE • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
VẢI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE LYCHEE • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
ỔI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE PINK GUAVA • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
ỔI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE PINK GUAVA • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
ỔI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE PINK GUAVA • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
KEM CAM • TROPICAL HOUSE SOUTH POLE TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
KEM CAM • TROPICAL HOUSE SOUTH POLE TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
KEM CAM • TROPICAL HOUSE SOUTH POLE TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DƯA HẤU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE WATERMELON • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
DƯA HẤU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE WATERMELON • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
ỔI LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE PINK GUAVA • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
ỔI LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE PINK GUAVA • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
ĐÀO LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE PEACH • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
AXIOCORE CORPORATION - freebase - 100ml - mỹ

ĐÀO LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE PEACH • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION

380.000₫
ĐÀO LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE PEACH • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
CHUỐI LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE BANANA • Freebase(100ml) by AXIOCORE CORPORATION
AXIOCORE CORPORATION - freebase - 100ml - mỹ

CHUỐI LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE BANANA • Freebase(100ml) by AXIOCORE CORPORATION

380.000₫
CHUỐI LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE BANANA • Freebase(100ml) by AXIOCORE CORPORATION
DỨA XOÀI ĐÀO • TROPICAL HOUSE OCEAN TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA XOÀI ĐÀO • TROPICAL HOUSE OCEAN TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA XOÀI ĐÀO • TROPICAL HOUSE OCEAN TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA XOÀI ĐÀO • TROPICAL HOUSE OCEAN TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DÂU KIWI VẢI • TROPICAL HOUSE SUMMER TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DÂU KIWI VẢI • TROPICAL HOUSE SUMMER TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DÂU KIWI VẢI • TROPICAL HOUSE SUMMER TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DÂU KIWI VẢI • TROPICAL HOUSE SUMMER TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA DỪA • TROPICAL HOUSE ISLAND TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA DỪA • TROPICAL HOUSE ISLAND TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA DỪA • TROPICAL HOUSE ISLAND TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA DỪA • TROPICAL HOUSE ISLAND TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
KEM CAM MÂM XÔI • MOUSE CHEF ICED JERRYBERRY • Freebase (100ml) by SNAP LIQUIDS
KEM CAM MÂM XÔI • MOUSE CHEF ICED JERRYBERRY • Freebase (100ml) by SNAP LIQUIDS
KEM CAM MÂM XÔI • MOUSE CHEF ICED JERRYBERRY • Freebase (100ml) by SNAP LIQUIDS