FREEBASE lạnh
là những loại tinh dầu có chất tạo the trong đó, cho cảm giác sảng khoái và kích thích khi hút.

NHO TÁO LÔ HỘI • FUSION Grape Apple Aloe • Freebase (100ml) by 7 DAZE
NHO TÁO LÔ HỘI • FUSION Grape Apple Aloe • Freebase (100ml) by 7 DAZE
COCKTAIL MOJITO LẠNH • 1982 ICED MOJITO • Freebase (100ml) by TVS DISTRO
COCKTAIL MOJITO LẠNH • 1982 ICED MOJITO • Freebase (100ml) by TVS DISTRO
DỨA LẠNH • 1982 ICED PINEAPPLE • Freebase (100ml) by TVS DISTRO
TVS DISTRO - freebase - 100ml - mỹ

DỨA LẠNH • 1982 ICED PINEAPPLE • Freebase (100ml) by TVS DISTRO

380.000₫
DỨA LẠNH • 1982 ICED PINEAPPLE • Freebase (100ml) by TVS DISTRO
XÁ XỊ LẠNH • 1982 ICED ROOT BEER • Freebase (100ml) by TVS DISTRO
XÁ XỊ LẠNH • 1982 ICED ROOT BEER • Freebase (100ml) by TVS DISTRO
DÂU LẠNH • 1982 ICED STRAWBERRY • Freebase (100ml) by TVS DISTRO
TVS DISTRO - freebase - 100ml - mỹ

DÂU LẠNH • 1982 ICED STRAWBERRY • Freebase (100ml) by TVS DISTRO

380.000₫
DÂU LẠNH • 1982 ICED STRAWBERRY • Freebase (100ml) by TVS DISTRO
NƯỚC TĂNG LỰC LẠNH • 1982 ICED RED BULL • Freebase (100ml) by TVS DISTRO
NƯỚC TĂNG LỰC LẠNH • 1982 ICED RED BULL • Freebase (100ml) by TVS DISTRO
KEM CAM • TROPICAL HOUSE SOUTH POLE TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
KEM CAM • TROPICAL HOUSE SOUTH POLE TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
KEM CAM • TROPICAL HOUSE SOUTH POLE TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA XOÀI ĐÀO • TROPICAL HOUSE OCEAN TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA XOÀI ĐÀO • TROPICAL HOUSE OCEAN TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA XOÀI ĐÀO • TROPICAL HOUSE OCEAN TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA XOÀI ĐÀO • TROPICAL HOUSE OCEAN TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DÂU KIWI VẢI • TROPICAL HOUSE SUMMER TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DÂU KIWI VẢI • TROPICAL HOUSE SUMMER TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DÂU KIWI VẢI • TROPICAL HOUSE SUMMER TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DÂU KIWI VẢI • TROPICAL HOUSE SUMMER TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA DỪA • TROPICAL HOUSE ISLAND TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA DỪA • TROPICAL HOUSE ISLAND TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA DỪA • TROPICAL HOUSE ISLAND TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DỨA DỪA • TROPICAL HOUSE ISLAND TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION