FREEBASE lạnh
là những loại tinh dầu có chất tạo the trong đó, cho cảm giác sảng khoái và kích thích khi hút.

XOÀI MÍT • SWEET 21 VAPE FRUIT BLAST MANGO JACK • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
XOÀI MÍT • SWEET 21 VAPE FRUIT BLAST MANGO JACK • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
NHO LẠNH • THE MYTH VAPOR GRAPE ICE • FREEBASE 100ML
THE MYTH VAPOR - freebase - 100ml - mỹ

NHO LẠNH • THE MYTH VAPOR GRAPE ICE • FREEBASE 100ML

380.000₫
NHO LẠNH • THE MYTH VAPOR GRAPE ICE • FREEBASE 100ML
DÂU ỔI LẠNH • THE MYTH VAPOR GUAVA STRAWBERRY ICE • FREEBASE 100ML
THE MYTH VAPOR - freebase - 100ml - mỹ

DÂU ỔI LẠNH • THE MYTH VAPOR GUAVA STRAWBERRY ICE • FREEBASE 100ML

380.000₫
DÂU ỔI LẠNH • THE MYTH VAPOR GUAVA STRAWBERRY ICE • FREEBASE 100ML
TÁO LẠNH • THE MYTH VAPOR APPLE ICE • FREEBASE 100ML
THE MYTH VAPOR - freebase - 100ml - mỹ

TÁO LẠNH • THE MYTH VAPOR APPLE ICE • FREEBASE 100ML

380.000₫
TÁO LẠNH • THE MYTH VAPOR APPLE ICE • FREEBASE 100ML
CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Freebase (60ML)
Flavaco Cartel - freebase - 60ml - ANH

CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Freebase (60ML)

380.000₫
CHUỐI XOÀI • FLAVACO CARTEL BRONX • Freebase (60ML)
DƯA MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Freebase (60ML)
Flavaco Cartel - freebase - 60ml - ANH

DƯA MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Freebase (60ML)

380.000₫
DƯA MẬT • FLAVACO CARTEL HARLEM • Freebase (60ML)
DÂU DỨA • FLAVACO CARTEL BLOODY RED • Freebase (60ML)
Flavaco Cartel - freebase - 60ml - ANH

DÂU DỨA • FLAVACO CARTEL BLOODY RED • Freebase (60ML)

380.000₫
DÂU DỨA • FLAVACO CARTEL BLOODY RED • Freebase (60ML)
DÂU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE STRAWBERRY • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
DÂU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE STRAWBERRY • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
DƯA GANG • MELON BREEZE #23 • Freebase (100ml) by Brewell Vapory
BREWELL VAPORY - freebase - 100ml - mỹ

DƯA GANG • MELON BREEZE #23 • Freebase (100ml) by Brewell Vapory

380.000₫
DƯA GANG • MELON BREEZE #23 • Freebase (100ml) by Brewell Vapory
DƯA GANG LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE HONEYDEW • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
DƯA GANG LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE HONEYDEW • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
DƯA GANG LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE HONEYDEW • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
VẢI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE LYCHEE • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
VẢI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE LYCHEE • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
VẢI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE LYCHEE • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
ỔI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE PINK GUAVA • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
ỔI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE PINK GUAVA • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
ỔI LẠNH • SWEET 21 VAPE FRUIT ICE PINK GUAVA • Freebase (100ml) by SWEET 21 VAPE
KEM CAM • TROPICAL HOUSE SOUTH POLE TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
KEM CAM • TROPICAL HOUSE SOUTH POLE TRIP • Freebase (100ml) by THE VAPE NATION
DƯA HẤU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE WATERMELON • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
DƯA HẤU LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE WATERMELON • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
ỔI LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE PINK GUAVA • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION
ỔI LẠNH • YOGI DELIGHTS ICE PINK GUAVA • Freebase (100ml) by AXIOCORE CORPORATION