SẢN PHẨM YÊU THÍCH
là những sản phẩm có số lượng mua nhiều nhất, được các khách hàng tại shop yêu thích.

SẢN PHẨM YÊU THÍCH
là những sản phẩm có số lượng mua nhiều nhất, được các khách hàng tại shop yêu thích.

Thân Vativ Super Mod by OXVA
OXVA - 100w

Thân Vativ Super Mod by OXVA

1.000.000₫
Thân Vativ Super Mod by OXVA
Thân Vativ Super Mod by OXVA
Thân Vativ Super Mod by OXVA
Thân Vativ Super Mod by OXVA
VINCI POD ROYAL EDITION by VOOPOO
VOOPOO - 15W

VINCI POD ROYAL EDITION by VOOPOO

Liên hệ
VINCI POD ROYAL EDITION by VOOPOO
VINCI POD ROYAL EDITION by VOOPOO
VINCI POD ROYAL EDITION by VOOPOO
VINCI POD ROYAL EDITION by VOOPOO
VATIV by OXVA
OXVA - 100w

VATIV by OXVA

1.700.000₫
VATIV by OXVA
VATIV by OXVA
VATIV by OXVA
VATIV by OXVA
FLEXUS Q by ASPIRE
ASPIRE - 3.4V - 700mAh

FLEXUS Q by ASPIRE

650.000₫
FLEXUS Q by ASPIRE
FLEXUS Q by ASPIRE
FLEXUS Q by ASPIRE
FLEXUS Q by ASPIRE
XLIM V2 by OXVA
OXVA - 30w - 900mAh

XLIM V2 by OXVA

650.000₫
XLIM V2 by OXVA
XLIM V2 by OXVA
XLIM V2 by OXVA
XLIM V2 by OXVA
OXVA Origin Mini by OXVA
OXVA - 2200mah - 60w

OXVA Origin Mini by OXVA

950.000₫
OXVA Origin Mini by OXVA
OXVA Origin Mini by OXVA
OXVA Origin Mini by OXVA
OXVA Origin Mini by OXVA
DOTAIO V2 BY DOTMOD
DOTMOD - 75w

DOTAIO V2 BY DOTMOD

2.800.000₫
DOTAIO V2 BY DOTMOD
DOTAIO V2 BY DOTMOD
DOTAIO V2 BY DOTMOD
DOTAIO V2 BY DOTMOD
BÁNH BÔNG LAN KEM SỮA • BUTTERMILK PIE • Freebase (60ml) by PRIMITIVE VAPOR
BÁNH BÔNG LAN KEM SỮA • BUTTERMILK PIE • Freebase (60ml) by PRIMITIVE VAPOR
BÁNH BÔNG LAN KEM SỮA • BUTTERMILK PIE • Salt Nic (30ml) by PRIMITIVE VAPOR
BÁNH BÔNG LAN KEM SỮA • BUTTERMILK PIE • Salt Nic (30ml) by PRIMITIVE VAPOR
BÁNH BÔNG LAN BƠ • BUTTERCAKE • Salt Nic (30ml) by PRIMITIVE VAPOR
BÁNH BÔNG LAN BƠ • BUTTERCAKE • Salt Nic (30ml) by PRIMITIVE VAPOR
THUỐC LÁ VIỆT QUẤT • BLEWBACCO • Salt Nic (30ml) by THE STEAM FACTORY.
THUỐC LÁ VIỆT QUẤT • BLEWBACCO • Salt Nic (30ml) by THE STEAM FACTORY.
VILTER POD KIT by ASPIRE
ASPIRE - 450mah - 15w

VILTER POD KIT by ASPIRE

Liên hệ
VILTER POD KIT by ASPIRE
VILTER POD KIT by ASPIRE
VILTER POD KIT by ASPIRE
VILTER POD KIT by ASPIRE