Góc pass lại #003 (đã bán hết)

Ngày đăng: 21/10/2021

- Core "Chanh dưa gang" - còn 90% giá 250k (đã bán)

- Juice Head "Chanh việt quất" - còn 99% giá 290k (đã bán)

- Nasty "xoài đào" freebase 3mg - còn 90% giá 240k (đã bán)

- IVG "hỗn hợp quả mọng" freebase 3mg - còn 98% giá 260k

- Krisp "táo xanh" salt 18mg - còn 90% giá 250k (đã bán)

- Core "vang nho" freebase 6mg - còn 99% giá 330k. (đã bán)

Viết bình luận của bạn: