Khi mua hàng tại E-Vape, anh em sẽ được giảm giá 5% vào giá thiết vị như Pod Mod hay Vape Mod nếu mua kèm các loại tinh dầu có dung tích 30ml trở lên ( không phân biệt Freebase hay Salt Nicotine) Với mức giảm tối đa 100k. 

Ví dụ: OXVA Origin X giá 950.000đ. Dầu Nasty Freebase 320.000đ. Sẽ giảm 5% giá thiết bị, khi tính tiền tổng hóa đơn phải trả là (950.000đ - 47.500đ) + 320.000đ = 1.222.500đ.

 

Khi mua hàng tại E-Vape, anh em sẽ được giảm giá 5% vào giá thiết vị như Pod Mod hay Vape Mod nếu mua kèm các loại tinh dầu có dung tích 30ml trở lên ( không phân biệt Freebase hay Salt Nicotine) Với mức giảm tối đa 100k. 

Ví dụ: OXVA Origin X giá 950.000đ. Dầu Nasty Freebase 320.000đ. Sẽ giảm 5% giá thiết bị, khi tính tiền tổng hóa đơn phải trả là (950.000đ - 47.500đ) + 320.000đ = 1.222.500đ.